Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας “TERNIALE LIMITED”. Την Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορείτε να την βρείτε εδώ