Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Όμιλος Ιντεάλ ΑΕ ανακοινώνει ότι δεν έχει συγκληθεί γενική συνέλευση στην οποία να περιέρχεται θέμα επιστροφής κεφαλαίου ή διανομής μερίσματος και δηλώνει ότι δεν προτίθεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία  να εμπεριέχεται παρόμοιο θέμα, όσο διάστημα διαρκεί η Δημόσια Πρόταση η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006.