ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ – Επιτροπής Ελέγχου-Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου και…

Περισσότερα

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (02.12.2021)

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικών μεγεθών εννιαμήνου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση μεταβολής μετοχικής σύνθεσης

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.11.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ….

Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 02-12-2021

Πρόσκληση ΕΓΣ των Μετόχων 02-12-2021 (Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη)

Σχέδιο Αποφάσεων ΕΓΣ

Σχέδιο…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

Όμιλος IDEAL:  Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2021 
  
Αύξηση των Pro forma Εσόδων κατά  40%  
στα € 51,9…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ TERNIALE LIMITED

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ TERNIALE LIMITED ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ…

Περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.15 ΤΟΥ Ν.3461/2006

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ…

Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.15, Ν.3461/2006

H εταιρεία “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ” (εφεξής η “Εταιρεία”) δημοσιοποιεί την Έκθεση του…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Γνωστοποίηση συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2(β) του Ν.3461/2006

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις …

Περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Πρότασης της εταιρείας “Terniale Limited” προς τους Μετόχους της…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Όμιλος Ιντεάλ ΑΕ ανακοινώνει ότι δεν…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παρακαλώ πολύ βρείτε συνημμένο το Δελτίο Τύπου του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ για τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ TERNIALE LIMITED
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΟΜΙΛΟΣ…

Περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ…

Περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 22.07.2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. 
Με την παρούσα…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η εταιρεία «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Με την παρούσα ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018
Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ

Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018
Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ.123 παρ.3 Ν.4548/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 123  παρ.3 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Έκτακτη Γενική…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018
Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 123  παρ.3 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Τακτική Γενική…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1.του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 04/06/2021

 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημείωματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.7.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.7.1. του Κανονισμού…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την Έμμεση Εισαγωγή στο Χ.Α. των εταιρειών «S.I.C.C. Holding Limited» και «ESM Effervescent Sodas Management Limited», μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών αυτών.

Δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2021

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &…

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 5/9/2019

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &…

Περισσότερα
LOAD MORE
Go to Top