Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης & Κυβερνοασφάλειας

Η ADACOM δραστηριοποιείται ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (QSTP), ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας με παρουσία σε  Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η ADACOM διαθέτει μια μεγάλη ομάδα από εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει πολύπλοκα και μεγάλα έργα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικούς και μεγάλους οργανισμούς συμβάλοντας  στον ασφαλή ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Περισσότεροι από 200 οργανισμοί σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, εμπιστεύονται την ADACOM για να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα δεδομένα τους, διατηρώντας την επιχείρησή τους ασφαλή.

Για πάνω από 20 χρόνια, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των οργανισμών τους, βοηθώντας τους να ψηφιοποιήσουν με ασφάλεια τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την πολυετή μας εμπειρία, διασφαλίζουμε την αποτελεσματική διαχείριση των  εσωτερικών ή εξωτερικών κυβερνο-απειλών, και των σημαντικών προκλήσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριών ενός Οργανισμού..

Η ADACOM παρέχει επίσης υπηρεσίες Managed Security Services μέσω του κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας 24/7 (Security Operation Center) της, με τη διεπιστημονική ομάδα υποστήριξής της, που αποτελείται από εξειδικευμένους αναλυτές και συμβούλους ασφαλείας, με ευρεία ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Η ADACOM είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2008, ISO 27001: 2013, ISO 22301:2019, eIDAS, EU & NATO Secret για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεων, ενώ λειτουργεί και δύο Κέντρα Πιστοποίησης PKI.

Με κορυφαία τεχνολογία,υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και με ισχυρή τεχνογνωσία λύσεων, το όραμα της ADACOM είναι να μεγιστοποιήσει τον βαθμό ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να προστατεύσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της από προηγμένες απειλές ασφάλειας πληροφοριών.

www.adacom.com

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

eshop.adacom.com

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ