ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.- Μετοχική Σύνθεση Κοινών Ονομαστικών Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές

ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθμός κοινών Μετοχών Δικαιώματα Ψήφου (%)

Στέλιος Βυτόγιαννης

8.138.729

8.138.729

25,86%

Thrush Investments Holdings Limited

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

Olympia Group AE

VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. Ltd

Λοιποί Μέτοχοι

5.332.937

2.481.468

1.645.160

1.645.160

12.231.805

5.332.937

2.481.468

1.645.160

1.645.160

12.231.805

16,94%

7,89%

5,23%

5,23%

38,85%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 31.475.259 31.475.259 100,00%

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 18.11.2021

EIΔOΣ METOXΩN ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ONOM. AΞIA METOXIKO KEΦAΛAIO
Κοινές 31.475.259 0,40 12.590.103,60
Σύνολο 31.475.259 12.590.103,60