ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εταιρείας & Ενοποιημένες

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π από το 2005

Έτος Στοιχεία & Πληροφορίες 6μηνου Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 6μηνου
2021 [PDF] [PDF]
2020 [PDF] [PDF]
2019 [PDF] [PDF]
2018 [PDF] [PDF]
2017 [PDF] [PDF]
2016 [PDF] [PDF]
2015 [PDF] [PDF]
2014 [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]
2006 [PDF] [PDF]
2005 [PDF] [PDF]

Ετήσιες Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. από το 2005

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2020  [PDF] [PDF]
2019  [PDF] [PDF]
2018 [PDF] [PDF] 
2017 [PDF]  [PDF] 
2016 [PDF]  [PDF]  
 2015 [PDF]  [PDF]  
2014 [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]
2006 [PDF] [PDF]
2005 [PDF] [PDF]

Θυγατρικές

ADACOM ΑΕ

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2020 [PDF] [PDF]
2019 [PDF] [PDF]
2018 [PDF] [PDF]
2017 [PDF]  [PDF] 
2016 [PDF]  [PDF] 
2015 [PDF]   [PDF]
2014 [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

Έτος Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2020 [PDF] [PDF]
2019 [PDF] [PDF]
2018 [PDF] [PDF]
2017 [PDF]  [PDF] 
2016 [PDF] [PDF]
2015 [PDF] [PDF]
2014 [PDF] [PDF]
2013 [PDF] [PDF]
2012 [PDF] [PDF]
2011 [PDF] [PDF]
2010 [PDF] [PDF]
2009 [PDF] [PDF]
2008 [PDF] [PDF]
2007 [PDF] [PDF]